Trang chủ » PHP » Hàm Strtotime trong PHP

Hàm Strtotime trong PHP

Định nghĩa và cách sử dụng

Hàm strtotime () phân tích cú pháp ngày tháng theo văn bản tiếng Anh thành dấu thời gian Unix (số giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 00:00:00 GMT).

Lưu ý: Nếu năm được chỉ định ở định dạng hai chữ số, các giá trị từ 0-69 được ánh xạ tới 2000-2069 và các giá trị từ 70-100 được ánh xạ tới 1970-2000.

Lưu ý: Hãy lưu ý các ngày ở định dạng m / d / y hoặc d-m-y; nếu dấu phân tách là dấu gạch chéo (/), thì m / d / y kiểu Mỹ được giả định. Nếu dấu phân tách là dấu gạch ngang (-) hoặc dấu chấm (.) Thì định dạng d-m-y của Châu Âu được giả định. Để tránh các lỗi tiềm ẩn, bạn nên chọn ngày YYYY-MM-DD hoặc date_create_from_format () khi có thể.

Cú pháp

strtotime(time, now);

Tham số truyền vào

 • time: Bắt buộc, chỉ định một chuỗi ngày/ giờ
 • now: Không bắt buộc. Chỉ định dấu thời gian được sử dụng làm cơ sở để tính toán ngày tương đối

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(strtotime("now") . "<br>"); //1589972726
echo(strtotime("3 October 2005") . "<br>"); //1128297600
echo(strtotime("+5 hours") . "<br>"); //1589990726
echo(strtotime("+1 week") . "<br>"); //1590577526
echo(strtotime("+1 week 3 days 7 hours 5 seconds") . "<br>"); //1590861931
echo(strtotime("next Monday") . "<br>"); //1590364800
echo(strtotime("last Sunday")); //1589673600
?>

</body>
</html>

Chi tiết kỹ thuật

 • Kết quả trả về: Trả về 1 dấu thời gian khi thành công, False khi thất bại
 • Phiên bản PHP hỗ trợ: 4+ trở lên
 • Các thay đổi của phiên bản PHP:
   – PHP 5.3.0: Các định dạng thời gian tương đối như tuần này, tuần trước, tuần trước và tuần sau hiện diễn giải khoảng thời gian trong tuần từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, thay vì sau đó là khoảng thời gian 7 ngày so với ngày / giờ hiện tại
   – PHP 5.3.0: Bây giờ 24:00 là một định dạng hợp lệ
   – PHP 5.2.7: Trong các phiên bản trước đó, nếu yêu cầu một lần xuất hiện nhất định của một ngày trong tuần nhất định trong tháng mà ngày đó là ngày đầu tiên của tháng, nó sẽ thêm một tuần vào dấu thời gian trả về một cách không chính xác. Điều này đã được sửa chữa ngay bây giờ
   – PHP 5.1.0: Trả về FALSE khi không thành công (các phiên bản trước đó trả về -1) và đưa ra lỗi múi giờ E_STRICTE_NOTICE

Hàm Strtotime trong PHP thường được sử dụng trong trường hợp nào?

Thực sự 1 điều rằng ứng dụng của hàm này rất nhiều. Một trong số đó bạn có thể thấy điểm hình làm Countdown trong các chiến dịch Flash Sales của các Website lớn như Shopee, Tiki, Lazada bạn có thể thấy rõ nhất. 

Để làm Countdown cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng hàm Strtotime trong PHP quy ước thời gian về dạng chuỗi số rồi cho nó chạy ngược tính theo giây thôi. Đôi khi bạn có thể thấy nó hiển thị còn bao nhiêu ngày, giờ, phút thì bạn sử dụng số giây đó quy đổi ngược lại là được. 

Một số ứng dụng nữa của hàm này nữa là làm thông báo chẳng hạn, … Tùy vào mong muốn mà cách bạn sử dụng nó khác nhau.

Mong rằng bài này mình đã giải thích rõ được cách sử dụng của hàm Strtotime trong PHP. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã theo dõi bài viết của mình đến đây <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *