Trang chủ » PHP » Hàm tìm kiếm vị trí ký tự [Strpos trong PHP]

Hàm tìm kiếm vị trí ký tự [Strpos trong PHP]

Ví dụ tìm vị trí chuỗi đầu tiên với hàm Strpos trong PHP

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strpos("Xin chào mọi người mình là Thế Anh","Thế Anh"); //35
?> 

</body>
</html>

Với ví dụ trên bạn có thể thấy hàm Strpos trong PHP trả về kết quả vị trí của chuỗi “Thế Anh” bắt đầu tại ký tự thứ 35 của chuỗi ban đầu.

Định nghĩa và cách sử dụng

Hàm strpos () tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác.

Lưu ý: Hàm strpos trong PHP tính vị trí đầu tiên trong chuỗi truyền vào bắt đầu tư 0 nhé. Ví dụ ký tự “h” trong chuỗi “Anh” là 2 nhé, nếu bạn sử dụng hàm strpos.

Lưu ý: Hàm strpos () phân biệt chữ hoa chữ thường.

Lưu ý: Hàm này là binary-safe.

Các chức năng liên quan:

  • strrpos () – Tìm vị trí của lần xuất hiện cuối cùng của một chuỗi bên trong một chuỗi khác (phân biệt chữ hoa chữ thường)
  • stripos () – Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác (không phân biệt chữ hoa chữ thường)
  • strripos () – Tìm vị trí của lần xuất hiện cuối cùng của một chuỗi bên trong một chuỗi khác (không phân biệt chữ hoa chữ thường)

Cú pháp

strpos(string,find,start)

Tham số truyền vào

  • String: chuỗi bắt buộc. Chỉ định chuỗi để tìm kiếm
  • Find: Bắt buộc. Chỉ định chuỗi để tìm
  • Start: Tùy chọn. Chỉ định nơi bắt đầu tìm kiếm. Nếu bắt đầu là một số âm, nó được tính từ cuối chuỗi.

Ví dụ sử dụng tham số thứ với hàm Strpos trong PHP

<?php
// Với tham số thứ 3 truyền vào là 1 thì bạn có thể tìm kiếm bỏ qua vị trí đầu tiên và tính từ số 1 thay vì 0 nhé
$newstring = 'abcdef abcdef';
$pos = strpos($newstring, 'a', 1); // $pos = 7, not 0
?>

Ứng dụng của hàm Strpos trong PHP

Có rất nhiều hàm trong PHP sử dụng để xử lý chuỗi. Thậm chí hàm này bạn có thể sử dụng thay thế hàm khác, Strpos trong PHP cũng vật. Nhưng mỗi hàm lại có một ưu điểm riêng của nó, nó sẽ giúp bạn xử lý các dòng code tinh gọn và đơn giản hơn nhiều.

Thường thì hàm Strpos trong PHP mình hay sử dụng để tìm kiếm chuỗi rồi để mình replace (tut nhỏ cho các bạn là mình thỉnh thoảng làm clone vài cái dữ liệu của Website khác nên mình cần sử dụng nó -_-). Nói vậy thôi nó còn rất rất nhiều ứng dụng khác, các bạn tìm hiểu thêm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *