Trang chủ » PHP » Hướng dẫn sử dụng hàm Explode trong PHP – Có nhiều ví dụ đi kèm

Hướng dẫn sử dụng hàm Explode trong PHP – Có nhiều ví dụ đi kèm

Hàm Explode trong PHP được sử dụng rất phổ biến với các chuỗi, nó sẽ giúp các bạn xử lý nhanh hơn rất nhiều và đơn giản hóa function của bạn. Xem ngay nào!

Ví dụ

<?php
$str = "Xin chào. Hàm Explode trong PHP rất dễ sử dụng.";
print_r (explode(" ",$str));
?>

Kết quả trả về

Array ( [0] => Xin [1] => chào. [2] => Hàm [3] => Explode [4] => trong [5] => PHP [6] => rất [7] => dễ [8] => sử [9] => dụng. )

Định nghĩa và cách sử dụng

Hàm explode trong php sử dụng để ngắt 1 chuỗi ($string) thành 1 mảng ($array). Bạn có thể xem ví dụ và kết quả trả về ở trên thì có thể thấy: Tham số truyền vào đầu tiền là 1 khoảng cách (space) thì chuỗi đầu tiên truyền vào sẽ thành 1 mảng. Mỗi phần từ của mảng là những từ, ký tự được cách nhau bởi ” ” dấu cách được truyền vào đầu tiên.

Cú pháp

explode(separator,string,limit)

Hàm explode trong php có thể truyền vào 3 tham số, trong đó có 1 tham số không bắt buộc.

Các tham số truyền vào

 1. $separator: Tham số bắt buộc truyền vào. Chỉ định vị trí ngắt chuỗi
 2. $string: Chuỗi bắt buộc sử dụng để tách chuỗi
 3. $limit: tham số này không bắt buộc, giá trị truyền vào là 1 dạng số nguyên.
  – Truyền vào số > 0: Kết quả trả về 1 mảng giới hạn tối đa ($limit) phần tử.
  – Truyền vào < 0: Trả về 1 mảng ngoại trừ các phần tử (-$limit) cuối cùng.
  – Truyền vào = 0: Trả về 1 mảng có 1 phần tử.

Chi tiết kỹ thuật

 1. Kết quả trả về: Trả về 1 mảng
 2. Phiên bản hỗ trợ: PHP 4+ trở lên
 3. Tham số $limit đã được thêm vào trong PHP 4.0.1 và hỗ trợ cho các $limit có giá trị âm đã được thêm vào trong PHP 5.1.0

Các ví dụ khác

Sử dụng tham số $limit để trả về 1 số phần tử của mảng

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$str = 'one,two,three,four';
// $limit=0
print_r(explode(',',$str,0));
print "<br>";
// $limit=2
print_r(explode(',',$str,2));
print "<br>";
// $limit=-1 
print_r(explode(',',$str,-1));
?> 
</body>
</html>

Kết quả trả về

Array ( [0] => one,two,three,four )
Array ( [0] => one [1] => two,three,four )
Array ( [0] => one [1] => two [2] => three )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *