Trang chủ » PHP » Hàm basename trong PHP

Hàm basename trong PHP

Chắc hẳn có nhiều bạn còn chưa biết hàm Basename trong PHP là gì? Cách sử dụng của nó như nào? Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn và có ví dụ thực tế nhé. Kéo xuống dưới xem ngay nào!!!

Hàm basename() sẽ lấy về phần đuôi của đường dẫn được truyền vào. Nếu có tham số thứ 2 truyền vào thì trong đường dẫn truyền vào chứa tham số đó, kết quả trả về sẽ loại trừ đoạn chứa tham số đó.

Các phiên bản hỗ trợ hàm basename bao gồm: PHP4, PHP5, PHP7

Cấu trúc và tham số truyền vào basename trong PHP

Cấu trúc

basename ( string $path [, string $suffix ] ) : string

Nếu bạn truyền vào 1 đường dẫn đến tệp hoặc thư mục. Thì hàm này sẽ trả về 1 phần của đường dẫn đó. Nghe có vẻ khó hiểu đúng không các bạn? Vậy thì kéo xuống dưới xem các tham số truyền vào và ví dụ thực tế cho các bạn hiểu hơn nhé -_-

Tham số

  • $path: Đây là đường dẫn mà vẫn truyền vào hàm basename. Trên Window thì bạn có thể dùng cả dấu gạch chéo (/) và dấu gạch chéo ngược (\). Còn trong tất cả các môi trường khác thì bạn chỉ có thể dùng được gấu gạch chéo (/) thôi.
  • $suffix: Nếu đường dẫn bạn truyền vào có kết thúc bằng tham số truyền vào này thì kết quả trả về của hàm basename() sẽ bị cắt bỏ.

Ví dụ và kết quả trả về của hàm basename trong PHP

Ví dụ

<?php
echo "1) ".basename("/etc/theanh.tech", ".tech");
echo "2) ".basename("/etc/theanh.tech");
echo "3) ".basename("/etc/theanh");
echo "4) ".basename("/etc/");
echo "5) ".basename(".");
echo "6) ".basename("/");
?>

Kết quả cho ví dụ trên

1) theanh
2) theanh.tech
3) theanh
4) etc
5) .
6)

Kết quả trả về khác giữa PHP4 và PHP5 bạn nên chú ý

<?php
  $file = "path/to/theanh.xml#xpointer(/Test)";
  echo basename($file, ".xml#xpointer(/Test)");
?>
Kết quả trả về trên PHP4: theanh
Kết quả trả về trên PHP5: Test)

Xem thêm các hàm khác

  • dirname () – Trả về đường dẫn của thư mục cha
  • pathinfo () – Trả về thông tin về đường dẫn tệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *