Trang chủ » Javascript » Hàm tách chuỗi thành mảng dữ liệu Split trong Javascript

Hàm tách chuỗi thành mảng dữ liệu Split trong Javascript

Ví dụ tách 1 chuỗi thành 1 mảng các chuỗi con

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ấn vào nút "Thử ngay" để hiển thị mảng giá trị sau khi tách chuỗi bằng split trong javascript.</p>

<button onclick="myFunction()">Thử ngay</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var str = "Có phải bạn đang bắt đầu học lập trình Website?";
 var res = str.split(" ");
 document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>

Kết quả hiển thị

 

Ấn vào nút “Thử ngay” để hiển thị mảng giá trị sau khi tách chuỗi bằng split trong javascript.

 

Định nghĩa và cách sử dụng

Phương thức split () được sử dụng để chia một chuỗi thành một mảng các chuỗi con và trả về mảng mới.

Mẹo: Nếu một chuỗi trống (“”) được sử dụng làm dấu phân tách, thì chuỗi sẽ được phân tách giữa mỗi ký tự.

Lưu ý: Phương thức split () không thay đổi chuỗi gốc.

Hiện tại hàm split trong javascript được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt web.

Cú pháp

string.split(separator, limit)

Tham số truyền vào

 1. separator: Không bắt buộc. Chỉ định ký tự hoặc biểu thức chính quy, để sử dụng để tách chuỗi. Nếu bỏ qua, toàn bộ chuỗi sẽ được trả về (một mảng chỉ có một mục)
 2. limit: Không bắt buộc. Một số nguyên chỉ định số lượng phân tách, các mục sau giới hạn phân tách sẽ không được đưa vào mảng

Các ví dụ khác

Bỏ qua tham số separator đầu tiên

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ấn vào nút "Thử ngay" để hiển thị mảng giá trị sau khi tách chuỗi bằng split trong javascript.</p>

<button onclick="myFunction()">Thử ngay</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var str = "Bỏ qua tham số separator";
 var res = str.split();
 document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>

Kết quả hiển thị:

Kết quả hiển thị khi bỏ qua tham số đầu tiên trong hàm Split trong javascript
Kết quả hiển thị khi bỏ qua tham số đầu tiên trong hàm Split trong javascript

Tách từng ký tự kể cả khoảng trắng

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ấn vào nút "Thử ngay" để hiển thị mảng giá trị sau khi tách chuỗi bằng split trong javascript.</p>

<button onclick="myFunction()">Thử ngay</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var str = "Bỏ qua tham số separator";
 var res = str.split("");
 document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>

Kết quả hiển thị:

Kết quả hiển thị tách từng ký tự kể cả khoảng trắng
Kết quả hiển thị tách từng ký tự kể cả khoảng trắng

Sử dụng tham số giới hạn Limit

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ấn vào nút "Thử ngay" để hiển thị mảng giá trị sau khi tách chuỗi bằng split trong javascript.</p>

<button onclick="myFunction()">Thử ngay</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var str = "Bỏ qua tham số separator";
 var res = str.split(" ",3);
 document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>

Kết quả hiển thị:

Kết quả hiển thị khi sử dụng tham số giới hạn limit
Kết quả hiển thị khi sử dụng tham số giới hạn limit

Trên đây là bài viết của mình về hàm Split trong javascript mong rằng nó có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc triển khai trong các khóa hoặc hay dự án. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi tới đây. Comment và đặt câu hỏi cho mình nhé! Rất mong được chia sẻ với các bạn các kiến thức mà mình có <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *