Trang chủ » Javascript » Jquery » $(document).ready(function() là gì

$(document).ready(function() là gì

Chắc hẳn có nhiều bạn không hiểu $(document).ready(function() có nghĩa là gì đúng không? Mà nó lại được dùng rất nhiều nếu bạn sử dụng Jquery phải không nào? Vì vậy hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn nó dùng để làm gì và ý nghĩa của nó là gì?

Ví dụ sử dụng $(document).ready(function()

Sử dụng $(document).ready(function() với 1 function được cung cấp sẵn, function slideToggle()

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").slideToggle();
  });
});
</script>
<p>This is a paragraph.</p>
<button>Toggle between slide up and slide down for a p element</button>

Định nghĩa và cách sử dụng

– $(document).ready() là bộ sự kiện cơ bản của Jquery. Tất cả các sự kiện trong đó sẽ được kích hoạt khi html là gì và DOM Tree của trang web được load xong.

– Vì sự kiện này xảy ra sau khi tài liệu đã sẵn sàng, đây là nơi tốt để có tất cả các sự kiện và hàm jQuery khác. Giống như trong ví dụ trên.

– Phương thức ready () trong Jquery chỉ định điều gì xảy ra khi sự kiện sẵn sàng xảy ra.

Mẹo: Không nên sử dụng phương thức ready () cùng với <body onload = “”>.

Cú pháp

Có 2 cách sử dụng $(document).ready(function():

  1. $(document).ready(function) : Đây là cách mọi người thường được nhìn thấy nhiều nhất, và sử dụng nhiều nhất
  2. Phương thức ready () chỉ có thể được sử dụng trên tài liệu hiện tại, do đó không cần bộ chọn (document): $(function)

Tham số

– function: Chỉ định các function chạy khi tài liệu đã được tải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *