Trang chủ » HTML và CSS » HTML » HTML là gì? Ngoài HTML bạn cần tìm hiểu thêm những ngôn ngữ nào?

HTML là gì? Ngoài HTML bạn cần tìm hiểu thêm những ngôn ngữ nào?

HTML là gì? Nó hoạt động ra sao? Ngoài HTML thì bạn cần tìm hiểu thêm những ngôn ngữ nào để có thể thiết kế được một Website mong muốn đáp ứng yêu cầu hiện tại? Hãy cùng THEANH.TECH tìm hiểu nhé!!!

HTML là gì?

 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language ( ngôn ngữ siêu văn bản )
 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn cho các trang Web
 • Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang Website
 • Các phần tử HTML được biểu thị bằng các thẻ tags <>

– HTML được tạo ra để cho phép tạo trang web. Những trang web này sau đó có thể được xem bởi bất kỳ ai khác kết nối với Internet. Nó tương đối dễ học, với những điều cơ bản có thể tiếp cận được với hầu hết mọi người và đây cũng là ngôn ngữ đầu tiền bạn học khi tiếp cận lập trình Website.

– HTML liên tục trải qua sửa đổi và update để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người dùng Internet đang phát triển dưới sự chỉ đạo của W3C, tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế và duy trì ngôn ngữ.

Lịch sử hình thành HTML?

– Năm 1980, nhà vật lý Tim Berners-Lee đã đề xuất và tạo ra INQUIRE, một hệ thống để các nhà nghiên cứu của Cern sử dụng và chia sẻ tài liệu. Năm 1989, Berners-Lee đã viết một bản ghi nhớ đề xuất một hệ thống siêu văn bản dựa trên Internet. Berners-Lee đã chỉ định HTML và viết phần mềm trình duyệt và phần mềm máy chủ vào cuối năm 1990.

– Bản mô tả HTML công khai đầu tiên là một tài liệu có tên “Thẻ HTML”, lần đầu tiên được đề cập trên Internet bởi Tim Berners-Lee vào cuối năm 1991. Nó mô tả 18 yếu tố bao gồm thiết kế ban đầu, tương đối đơn giản của HTML. Ngoại trừ thẻ siêu liên kết, chúng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi SGMLguid, một định dạng tài liệu dựa trên ngôn ngữ đánh dấu tổng quát tiêu chuẩn (SGML) nội bộ tại CERN. Một trong số các yếu tố này vẫn tồn tại trong HTML 4.

– Berners-Lee coi HTML là một ứng dụng của SGML. Nó được định nghĩa chính thức như vậy bởi Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet (IETF) với ấn phẩm giữa năm 1993 về đề xuất đầu tiên cho đặc tả HTML, Bản thảo Internet “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)” của Berners-Lee và Dan Connolly, trong đó đã bao gồm một định nghĩa loại Tài liệu SGML để xác định ngữ pháp. Bản nháp đã hết hạn sau sáu tháng, nhưng đáng chú ý vì đã thừa nhận thẻ tùy chỉnh của trình duyệt NCSA Mosaic để nhúng hình ảnh nội tuyến, phản ánh triết lý của IETF về các tiêu chuẩn dựa trên các nguyên mẫu thành công. Tương tự, Bản thảo Internet cạnh tranh của Dave Raggett, “HTML + (Định dạng đánh dấu siêu văn bản)”, từ cuối năm 1993, đã đề xuất tiêu chuẩn hóa các tính năng đã được triển khai như bảng và biểu mẫu điền.

– Sau khi các bản nháp HTML và HTML + hết hạn vào đầu năm 1994, IETF đã tạo ra một Nhóm làm việc HTML, vào năm 1995 đã hoàn thành “HTML 2.0”, đặc tả HTML đầu tiên dự định được coi là một tiêu chuẩn để áp dụng các triển khai trong tương lai.

– Sự phát triển hơn nữa dưới sự bảo trợ của IETF đã bị đình trệ bởi các lợi ích cạnh tranh. Từ năm 1996, các thông số kỹ thuật HTML đã được duy trì, với đầu vào từ các nhà cung cấp phần mềm thương mại, bởi World Wide Web Consortium (W3C). Tuy nhiên, vào năm 2000, HTML cũng trở thành một tiêu chuẩn quốc tế (ISO / IEC 15445: 2000). HTML 4.01 được xuất bản vào cuối năm 1999, với sai sót được xuất bản vào năm 2001. Năm 2004, sự phát triển bắt đầu trên HTML5 trong Nhóm làm việc về công nghệ ứng dụng siêu văn bản Web (WHATWG), đã trở thành một bản phân phối chung với W3C năm 2008, và đã hoàn thành và chuẩn hóa 28 tháng 10 năm 2014.

Các phiên bản của HTML

 1. HTML2: Xuất bản ngày 24 tháng 11 năm 1995
 2. HTML3: HTML 3.2 đã được xuất bản dưới dạng Khuyến nghị của W3C. Đây là phiên bản đầu tiên được phát triển và tiêu chuẩn hóa độc quyền bởi W3C, vì IETF đã đóng Nhóm làm việc HTML vào ngày 12 tháng 9 năm 1996. Ban đầu có tên mã là “Wilbur”, HTML 3.2 đã bỏ hoàn toàn các công thức toán học, đối chiếu sự chồng chéo giữa các phần mở rộng độc quyền khác nhau và chấp nhận hầu hết các thẻ đánh dấu trực quan của Netscape.
  – Yếu tố chớp mắt của Netscape và yếu tố marquee của Microsoft đã bị bỏ qua do thỏa thuận giữa hai công ty. Một đánh dấu cho các công thức toán học tương tự như trong HTML đã không được chuẩn hóa cho đến 14 tháng sau trong MathML.
 3. HTML4: Ngày 18 tháng 12 năm 1997 HTML 4.0 đã được xuất bản dưới dạng Khuyến nghị của W3C. Nó cung cấp ba biến thể: Nghiêm ngặt, trong đó các yếu tố không được chấp nhận bị cấm Chuyển tiếp, trong đó các yếu tố không dùng được cho phép Frameset, trong đó chủ yếu chỉ cho phép các yếu tố liên quan đến khung. Ban đầu có tên mã là “Cougar”, HTML 4.0 đã sử dụng nhiều loại yếu tố và thuộc tính dành riêng cho trình duyệt, nhưng đồng thời tìm cách loại bỏ các tính năng đánh dấu trực quan của Netscape bằng cách đánh dấu chúng là không tán thành các biểu định kiểu.  –   – HTML 4 là một ứng dụng SGML tuân thủ ISO 8879 – SGML.
  – Ngày 24 tháng 4 năm 1998 HTML 4.0 đã được phát hành lại với các chỉnh sửa nhỏ mà không tăng số phiên bản.
  – Ngày 24 tháng 12 năm 1999 HTML 4.01 đã được xuất bản dưới dạng Khuyến nghị của W3C. Nó cung cấp ba biến thể giống như HTML 4.0 và lỗi cuối cùng của nó được xuất bản vào ngày 12 tháng 5 năm 2001.
  – Tháng 5 năm 2000 ISO / IEC 15445: 2000 (“ISO HTML”, dựa trên HTML 4.01 Strict) đã được xuất bản dưới dạng tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC. Trong ISO, tiêu chuẩn này nằm trong miền của ISO / IEC JTC1 / SC34 (Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC 1, Tiểu ban 34 – Mô tả tài liệu và ngôn ngữ xử lý).
  – Sau HTML 4.01, không có phiên bản HTML mới nào trong nhiều năm do sự phát triển của ngôn ngữ song song, dựa trên XML XHTML chiếm Nhóm làm việc HTML của W3C trong những năm đầu và giữa những năm 2000.
 4. HTML5: HTML5 28 tháng 10 năm 2014 HTML5 đã được xuất bản dưới dạng Khuyến nghị của W3C.
  – Ngày 1 tháng 11 năm 2016 HTML 5.1 đã được xuất bản dưới dạng Khuyến nghị của W3C.
  – Ngày 14 tháng 12 năm 2017 HTML 5.2 đã được xuất bản dưới dạng Khuyến nghị của W3C.

HTML hoạt động như thế nào?

– HTML bao gồm một loạt các mã ngắn được tác giả trang web nhập vào tệp văn bản – đây là các thẻ tags. Sau đó, văn bản được lưu dưới dạng tệp html hoặc htm và được xem qua trình duyệt, như Internet Explorer, Chrome… Trình duyệt này đọc tệp và dịch văn bản thành dạng có thể nhìn thấy, hy vọng hiển thị trang như tác giả đã dự định. Tệp HTML của riêng bạn đòi hỏi phải sử dụng các thẻ chính xác đúng quy tắc, quy chuẩn của nó để thiết kế website của bạn. Bạn có thể sử dụng mọi thứ từ trình soạn thảo văn bản thô sơ ngay trên phần mềm note trên máy tính đến trình soạn thảo đồ họa mạnh mẽ như PhpstormSublime Text… để tạo các trang HTML.

Cấu trúc của 1 file HTML

Cấu trúc của 1 file HTML
Cấu trúc của 1 file HTML

Thẻ HTML có 2 loại chính: Block-level và Inline Tags:

 1. Elements Block-level sẽ sử dụng toàn không gian trang web và luôn bắt đầu dòng mới của trang web. Thẻ Headings (<h1>, <h2>, …, <h6>), thẻ Paragraph (<p></p>), thẻ Division (<div></div>)  là những ví dụ chính của Block-level tags.
 2. Inline Tags Elements chỉ chiếm phần nhỏ không gian web và không bắt đầu dòng mới của trang web. Chúng thường dùng để định dạng nội dung bên trong của Block-level Elements. Links, Image (<img data-src=”” />) và những tag nhấn mạnh là những tag Inline Tags phổ biến.

1. Block-level

3 Block-level Tags của mỗi trang HTML cần thiết có những tags như là <html></html>, <head></head>, và <body></body>.

 1. Tag <html></html> là element cấp cao nhất dùng để đóng gói mỗi phần tử, thẻ tags, bao gồm cả thẻ <head>, <body> của trang HTML.
 2. Tag <head></head> chứa các thông tin các thẻ meta như là tiêu đề trang, mô tả, logo ảnh, charset, icon, share social,…
 3. Thẻ <body></body> tag dùng để đóng gói tất cả các thẻ để thể hiện tất cả nội dung sẽ hiện trên trang.

– Thẻ Heading, có thẻ heading từ <h1> đến <h6>, <h1> là thẻ cấp cao nhất và cuối cùng là <h6>.

<h4>Chào mừng bạn đến với THEANH.TECH</h4>

– Thẻ Divisions (<div></div>) là những khu vực lớn, chứa nhiều thẻ paragraph (<p>), select, images (<img/>), blockquotes, và các thẻ khác. Thẻ <div></div> cũng có thể chứa div tag khác bên trong nó.

<div>Nội dung trong thẻ div
  <div>Thẻ div có thể chứa thẻ div khác bên trong nó</div>
</div>

– Bạn có thể dùng các thẻ list-item như <ul></ul>, <ol></ol>, trong đó là các thẻ con <li></li>. Như ví dụ dưới đây:

<ul>
 <li>List-item1</li>
 <li>List-item2</li>
 <li>List-item3</li>
</ul>

– Tags blockquote ( <blockquote></blockquote> ) dùng để trích dẫn một câu nói của một tác giả nào đó, hoặc dùng để nhấn mạnh, gây ấn tượng 1 nội dung nào đó trên website.

<blockquote>Đây là nội dung trích dẫn</blockquote>

– Thẻ <p></p> viết tắt của từ “paragraphs” có nghĩa là đoạn văn.

<p>Đây là đoạn văn</p>
<p><img src="#Đường dẫn ảnh"></p>

2. Inline Tags

– Thẻ <link> xác định mối quan hệ liên kết giữa tài liệu (file) hiện tại và file (tài nguyên) bên ngoài, thường là file css.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="đường dẫn file">

– Thẻ Ảnh ( <img> ) là 1 Inline Tags, thẻ ảnh bạn chỉ cần thẻ mở chứ không cần thẻ đóng. Thay vì đó bạn sử dụng các thuộc tính của thẻ ảnh, ví dụ như: data-src (đường dẫn ảnh), alt (tên thay thế khi không hiện ảnh)… Còn rất nhiều thuộc tính khác

<img src="#Đường dẫn ảnh">

– Thẻ Iframe (<iframe></iframe>) giúp nhúng hình ảnh, video hay trang website khác vào website của bạn.

<iframe src="https://theanh.tech/html/html-la-gi" width="300" height="150"></iframe>

– Thẻ Select ( <select></select> ) thẻ dùng để lựa chọn, option

<select>
 <option value="1">Lựa chọn 1</option>
 <option value="2">Lựa chọn 2</option>
 <option value="3">Lựa chọn 3</option>
</select>

– Thẻ Input ( <input> ) thẻ form, thẻ nhập dữ liệu

<input type="text" name="tên thẻ input">

Sự vượt trội của HTML5 so với những phiên bản trước đây

– Tất cả cả các bản HTML trước đây đều được gọi là “HTML”. Nói về HTML5 thì được ra đời vào năm 2014 và dĩ nhiên nó được update rất nhiều, ví dụ như thẻ update thêm các thẻ audio, video mà trước đây chưa có mà phải sử dụng công nghệ khác. Nó cũng hỗ trợ những tính năng mặc định như hỗ trợ scalable vector graphics (SVG) và MathML cho các công thức toán học và phương trình khoa học.

Bạn có thể xem chi tiết thêm tại đây:

Ngoài HTML, để thiết kế được 1 Website bạn cần tìm hiểu thêm những ngôn ngữ nào?

– HTML là 1 ngôn ngữ được phát triển rất là mạnh, nhưng nó thực sự chưa đủ để cấu thành 1 website mà đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của 1 website hiện nay. Vì vậy, HTML cần kết hợp với 2 ngôn ngữ Fontend khác: CSS (Cascading Style Sheets), và JavaScript. Cùng với 2 ngôn ngữ này để “trang điểm” cho website, thiết kế tính năng thân thiện với người dùng hơn:

 • CSS làm cho website của bạn đẹp hơn, từ màu sắc, backgroud, style, hiệu ứng… Nếu ví HTML là bộ mặt của 1 cô gái thì CSS là những thứ dùng để trang điểm, makeup như: Son phấn, kẻ mắt,…
 • Javascript dùng để làm các tính năng cho website của bạn thân thiện với người dùng hơn, đẹp mắt hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Vì vậy, không có lý do nào mà bạn tìm hiểu về HTML mà không tìm hiểu về CSS và Javascript cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *